De Nationale Week van de Nestkast

Alle vogels onder dak

Vogelbescherming Nederland en CJ Wildbird Foods organiseren van 5 t/m 11 maart 2017 voor de twaalfde keer "De Nationale Week van de Nestkast" waarbij de broedgegevens van nestkastbewoners in kaart worden gebracht.

U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen! Het is leuk en bovendien erg belangrijk om het leefgebied van de vogels in onze tuinen te verbeteren.


Deelnemen aan de "De Nationale Week van de Nestkast"

Onder het kopje "Doe mee!" vindt u extra informatie over de actie en kunt u uw nestkast registreren. Om de leefomgeving goed in kaart te brengen, worden er een aantal vragen gesteld over de plaats waar u uw nestkast ophangt of opgehangen heeft. Met uw deelname helpt u de broedgegevens van de in nestkasten broedende vogels in kaart te brengen. En daarbij kunt u genieten van nieuw vogelleven in uw tuin.

Aanmelden voor De Nationale Week van de Nestkast »

(ontwerp kan variëren)

Waarom de "De Nationale Week van de Nestkast"?

In de lente wordt het weer een drukte van jewelste in de tuinen en parken. Voor veel vogels betekent dat het begin van het broedseizoen. Goede natuurlijke huisvesting in dorpen en steden is voor vogels echter moeilijk te vinden: huizen worden geďsoleerd, gaten en kieren worden gedicht en in de tuinen maken hagen en heggen plaats voor houten schuttingen.

U kunt de vogels helpen door het ophangen van een nestkast. Vogelbescherming Nederland en CJ Wildbird Foods stimuleren dit onder het motto “alle vogels onder dak”. U kunt nestkasten het hele jaar ophangen. De beste periode is vanaf het najaar tot vlak voor het begin van het broedseizoen. Tijdens koude wintermaanden biedt de kast beschutting en dit verhoogt de kans dat de nestkast wordt uitgekozen als broedplaats.

Vogels geven de tuin iets extra's. Ze zijn leuk, levendig en brengen gezelligheid. Ze maken deel uit van uw leefomgeving. Hoeveel vogels in uw tuin zingen, broeden en eten hangt (voor een groot deel) af van u als gastheer of gastvrouw.

Bied de vogels onderdak en hang een nestkast op in uw tuin of balkon.